Правила та умови

Будь ласка, уважно ознайомтеся з цими правилами, оскільки вони містять основні умови, які регулюють придбання Вами засобів дезінфікування та акцесорій в інтернет-магазині «Клін Стрім». Використовуючи інтернет-магазин «Клін Стрім», Ви погоджуєтесь з наведеними нижче правилами та умовами його використання з моменту реєстрації на ньому або оформлення замовлення.

Договір-оферта інтернет-магазину:

ТОВ «КЛІН СТРІМ», в особі інтернет-магазину www.klin-strim.com.ua (далі ПРОДАВЕЦЬ), публікує цей договір, який є публічним договором-офертою на адресу як фізичних, так і юридичних осіб (далі ПОКУПЦЕ) про наступне:

Стаття 1. Предмет договору-оферти.

1.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується передати у власність ПОКУПЦЮ, а ПОКУПЦІВ зобов’язується сплатити та прийняти замовлені в інтернет-магазині www.klin-strim.com.ua товари (далі ТОВАР).

Стаття 2. Момент укладання договору.

2.1. Договір публічної оферти є публічним, тобто, згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець). За повної згоди з цим Договором покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару.

2.2. Факт оформлення ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ у ПРОДАВЦЯ як самостійно, так і через оператора є беззастережним прийняттям цього Договору, і ПОКУПЕЦЬ розглядається як особа, яка вступила з ТОВ «КЛІН СТРІМ» у договірні відносини.

2.3. Замовлення – рішення Покупця замовити товар та його доставку, оформлене в інтернет-магазині. Оформлення замовлення товару та розрахунку здійснюється шляхом замовлення покупцем в інтернет-магазині www.klin-strim.com.ua.

Стаття 3. Характеристики ТОВАРУ.

3.1. У зв’язку з різними технічними характеристиками моніторів, колір ТОВАРА може відрізнятися від представленого на сайті.

3.2. Характеристики та зовнішній вигляд ТОВАРА можуть відрізнятись від описаних на сайті.

Стаття 4. Ціна ТОВАРУ.

4.1. Ціни в інтернет-магазині вказані з урахуванням ПДВ в українській валюті за одиницю ТОВАРА.

4.2. Загальна сума ЗАМОВЛЕННЯ вказується в розділі «Кошик» у рядку «Разом».

Стаття 5. Оплата ТОВАРУ.

5.1. При готівковій формі оплати ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний сплатити ПРОДАВЦЮ ціну ТОВАРУ в момент його передачі, а ПРОДАВЕЦЬ зобов’язаний надати ПОКУПЦЮ касовий або товарний чек, або інший документ, що підтверджує оплату ТОВАРУ.

5.2. При безготівковій формі оплати обов’язок ПОКУПЦЯ по сплаті ціни ТОВАРУ вважається виконаним з моменту зарахування відповідних коштів у розмірі 100% (ста відсотків) передоплати на розрахунковий рахунок ПРОДАВЦЯ за реквізитами, зазначеними у п. 13 (Реквізити магазину) цього Договірного.

5.3. При безготівковій формі оплати прострочення сплати ПОКУПЦЕМ ціни ТОВАРУ на строк понад 5 (п’ять) днів є суттєвим порушенням цього договору. У цьому випадку ПРОДАВЕЦЬ має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього договору, повідомивши про це ПОКУПЦЯ.

5.4. ТОВАРИ поставляються ПОКУПЦЮ за цінами, найменуванням, у кількості, що відповідає рахунку, сплаченому ПОКУПЦЕМ.

Стаття 6. Доставка ТОВАРУ.

6.1. Доставка ТОВАРУ ПОКУПЦЮ здійснюється адресою та у строки, погоджені ПОКУПЦЕМ та менеджером ПРОДАВЦЯ при оформленні ЗАМОВЛЕННЯ, або ПОКУПЦІВ самостійно забирає товар зі складу ПРОДАВЦЯ за адресою, зазначеною в п. 13 (Реквізити магазину) цього ДОГОВОРУ.

6.2. Точна вартість доставки ТОВАРУ визначається менеджером ПРОДАВЦЯ при оформленні замовлення та не може бути змінена після узгодження ПОКУПЦЕМ.

6.3. Неявка ПОКУПЦЯ або не вчинення інших необхідних дій для прийняття ТОВАРУ можуть розглядатися ПРОДАВЦЕМ як відмови ПОКУПЦЯ від виконання ДОГОВОРУ.

Стаття 7. Гарантії товару.

7.1. На продукцію, що продається в інтернет-магазині www.klin-strim.com.ua, є всі необхідні сертифікати якості та санітарно-гігієнічні висновки.

Статья 8. Права и обязанности сторон.

8.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується:

8.1.1. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію ПОКУПЦЯ і не надавати доступу до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством.

8.1.2. Надати ПОКУПЦЮ можливість отримання безкоштовних телефонних консультацій за телефонами, вказаними на сайті магазину. Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов’язаними з виконанням ЗАМОВЛЕННЯ.

8.1.3. ПРОДАВЕЦЬ залишає за собою право змінювати цей ДОГОВІР в односторонньому порядку до моменту його укладання.

8.2. ПОКУПЕЦЬ зобов’язується:

8.2.1. До моменту укладення ДОГОВОРУ ознайомитись із змістом договору-оферти, умовами оплати та доставки на сайті магазину.

8.2.2. Надавати достовірну інформацію про себе (ПІБ, контактні телефони, адресу електронної пошти) та реквізити для доставки ТОВАРУ.

8.2.3. Прийняти та оплатити ТОВАР у зазначені у цьому ДОГОВОРІ терміни.

Стаття 9. Відповідальність сторін та вирішення спорів.

9.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання цього ДОГОВОРУ у порядку, передбаченому цим ДОГОВОРОМ та чинним законодавством.

9.2. Продавець не несе відповідальності за доставку ЗАМОВЛЕННЯ, якщо ПОКУПЦЕМ вказано неправильну адресу доставки.

9.3. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності, якщо очікування ПОКУПЦЯ про споживчі властивості ТОВАРУ виявилися невиправданими.

9.4. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань щодо доставки ТОВАРУ, якщо вони є наслідком форс-мажорних обставин.

9.5. ПОКУПЕЦЬ, оформлюючи ЗАМОВЛЕННЯ, несе відповідальність за достовірність наданої інформації про себе, а також підтверджує, що з умовами цього ДОГОВОРУ ознайомлений та згодний.

9.6. Усі суперечки та розбіжності, що виникають під час виконання СТОРОНАМИ зобов’язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх усунення, СТОРОНИ мають право звернутися за судовим захистом своїх інтересів.

Стаття 10. Повернення та обмін товару.

10.1. Вимога ПОКУПЦЯ про обмін або повернення ТОВАРУ підлягає задоволенню, якщо ТОВАР не був у вжитку, збережено його споживчі властивості, збережено та не порушено упаковку, збережено документи, що підтверджують факт купівлі цього ТОВАРУ в інтернет-магазині www.klin-strim.com.ua

10.2. Строк такої вимоги складає 14 (чотирнадцять) днів з моменту передачі ТОВАРУ ПОКУПЦЮ.

10.3. ПОКУПЕЦЬ компенсує ПРОДАВЦЮ необхідні транспортні витрати, понесені у зв’язку з організацією обміну або повернення ТОВАРУ.

Стаття 11. Форс-мажорні обставини.

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні та непереборні за цих умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов’язань СТОРОНАМИ за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені тощо), обставини суспільного життя (військові дії, надзвичайні положення, найбільші страйки, епідемії тощо), заборонні заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції заборони на торгівлю тощо). Протягом цього часу СТОРОНИ не мають взаємних претензій, і кожна зі СТОРІН бере на себе ризик наслідку форс-мажорних обставин.

Стаття 12. Строк дії договору.

12.1. Цей ДОГОВІР набирає чинності з моменту звернення до інтернет магазину «КЛІН СТРІМ» та оформлення ЗАМОВЛЕННЯ, і закінчується при повному виконанні зобов’язань СТОРОНАМИ.

Стаття 13. Реквізити інтернет-магазину.

ТОВ «КЛІН СТРІМ»

Україна, 10019 Житомир, вул. Слобідська 27

РЕКВІЗИТИ РАХУНКУ:

КБ «Приват Банк»

Номер рахунку: UA133052990000026000046401569